Handopfok en jongen zo uit het blok.

Soms wordt er gevraagd of ik handopfok jongen heb. Dit komt gelukkig zelden voor. Handopfok doe ik als uiterste redmiddel indien de ouders niet voeren of om medische redenen waardoor de ouders niet kunnen voeren.

 

Voordelen handopfok:

·        Jongen zijn niet bang voor de handen maar dit kan later wel problematisch worden.

 

Nadelen handopfok:

·        Jongen krijgen vaak een tijdelijke achterstand als je overgaat op handopfokvoer. Wat voor sommige fataal kan zijn.

·        Je kunt nooit de goede zorgen en voeding van de ouders evenaren.

·        Jongen worden gefixeerd op de hand die hen voedt. Hierdoor kan veelal agressief gedrag door ontstaan.

·        Het duurt vaak veel langer voordat ze zelfstandig zijn.

·        De belangrijke opvoeding van de vader krijgen ze niet mee waardoor ze niet gesocialiseerd worden. Dit uit zich in ongewenst gedrag tegen andere parkieten of mensen.

 

Door deze nadelen zal ik alleen in een uiterst noodgeval op handopfok overgaan. Deze jongen worden daarna gesocialiseerd bij andere parkieten. Als ze te erg gefixeerd zijn op de hand gaan ze in de volière en worden ze aangeboden als volierevogels.

 Jongen net uit het blok:

 

Er zijn mensen die graag een jong willen hebben die net uit het blok is omdat deze tammer zijn. Niks is minder waar, ze zijn bang en lijken daardoor tam.Vaak worden deze parkieten later agressief omdat ze nooit het parkietengedrag hebben geleerd. Dit wordt door vader aangeleerd in de 2 weken na het uitvliegen en is erg belangrijk. Een goed gesocialiseerde parkiet is veel makkelijker tam te krijgen en te houden.

De jongen eten vaak nog niet zelfstandig en dat gaat heel vaak mis en zelden goed.

De parkietjes mogen hier weg met 7 á 8 weken of soms iets later. Dit wordt individueel bekeken en kan per parkietje verschillen.